Tag Archives: افزایش سرعت تلگرام کامپیوتر

رفع کندی تلگرام با فیلترشکن

رفع کندی تلگرام با فیلترشکن رئیس جمهور درباره تلگرام گفته این که یک شبکه‌ای در ایران انحصار نداشته باشد رفع کندی تلگرام با فیلترشکن خوب است اما بگذارید مردم زندگی… Read more »

رفع کندی تلگرام

رفع کندی تلگرام تغییر علت کاهش سرعت تلگرام درون مرزهای ایران اونقدر هم محسوس نبوده با غیر رفع کندی تلگرام فعال سازی سرورهای واسط تلگرام در ایران انتظار رفع سرعت پایین… Read more »